Buồn không anh!?!


Buồn không anh khi biển tình dậy sóng ?
Dâng ngập tràng đôi mắt biếc long lanh
Buồn không anh khi phố chiều không em?
Những cuộc vui đã mất dần trên giao lộ

Buồn không anh những đêm em xa vắng ?
Trăng đầu mùa không ai ngắm cùng anh
Buồn không anh khi mưa rơi trên triền nhớ ?
Giọt ngắn dài cho day dẳng niềm đau

Buồn không anh khi tình mình ngang trái ?
Mộng ban đầu như lục bình trôi
Buồn không anh khi nhắc đến dở dang ?
Lở làng rồi anh ơi …….. buồn chi nửa

By maylangdu
6 Responses to “Buồn không anh!?!”
  1. Anonymous says:
  2. Anonymous says:
  3. Anonymous says:
  4. Anonymous says:
  5. truongthithin says:
  6. muahe says:

Leave a Reply

Địa chỉ email sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Google+